Manus

Vi värdelösa tar emot intervjuer, artiklar, diktsviter, noveller och konstprojekt. Skicka ditt material till info@vivardelosa.se

Har du andra frågor eller vill komma i kontakt med oss, mejla någon av nedanstående adresser.

Allmänna frågor: info@vivardelosa.se
Göteborgskontoret: carl@vivardelosa.se
Stockholmskontoret: linus@vivardelosa.se
Londonkontoret: emina@vivardelosa.se

PR-frågor besvaras av Linus Lundgren-Widén: linus@vivardelosa.se